2013 онд Оросын соёлын төвийг Вифлеемд Путины гудамжад Палестины эрх баригчдаас Орос улсад бэлэглэсэн газар талбайд байгуулж эхлэнэ. Энэ төвийг ивээн тэтгэгчдийн хөрөнгөөр байгуулна гэж ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Владимир Кожин мэдээлэв. Бэлтгэл ажил дууслаа. Барилгын ажил 2013 оны эхний улиралд эхлэнэ.Оросын үнэн алдартны шажны төвийг 2012 онд Иордан гол орчимд байгуулж дуусав. Үнэн алдартны аялал жуулчлалын цогцолбор 2012 онд Иорданд Иордан гол орчимд бурэн ажиллаж эхлэсэн тухай түшмэл мэдээлжээ.