Энэ онд оросын иргэд Бээжинд визгуй 72 цаг байж болно. Очих улсын визтэй болон тэнд хүрэх билеттэй дамжин өнгөрөх зорчигч хятадын нийслэлд визгүй гурван хоног байх эрхтэй. Гадаадын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхийн тулд Хятадын засгийн газраас ийн арга хэмэжээ авсан гэж Оросын дипломат төлөөлөгчдийн газраас тайлбарлан мэдээлжээ.