Египетийн шинэ Үндсэн хүүлийн теслеер явуулсан бух нийтийн санал хураалтын үр дүн тус улсад шинэтгэлийг үргэлжлүүлэхэд шижим түлхэц узуулнэ гэж Москва найдаж байна. ОХУ-ын ГХЯ-ны хэвлэл мэдээллийн газраас тараасан мэдэгдэлд энэ тухай өгүүлжээ. Мөн хүний эрх, эрх чөлөөег хангах зорилт Египетийн эрх баригчдын нэн чухал урьтлалын нэг болно. Каирын эрх баригчдын уйл ажиллагаа улс орныхоо шажин, угсаатны цөөнхийн ашиг сонирхолыг харгалзаж, терийн байгуулалтын ундсэн асуудлаар нийгмийн зөвшөлийг хэвээр хадгална гэдэгт ОХУ-ын ГХЯ найдаж байна.

Египетийн оршин суугчдын 63,8 хувь нь Үндсэн хүүлийн төслийг дэмжиж, 36,2 хувь нь эсэргүүцсэн тухай өчигдөр Египетэд албан ёсоор мэдээллээ. Үндсэн хүүлийн тесел Египетэд улс төрийн ширүүн маргааныг уусгэв. Зарим үед хэрүүл маргаан эсэргүүцлийн тэмцэл хөдөлгөөн болж хувираж,сөрөг хүчин хууль сахиулагчидтай мөргөлдөхэд хүргэжээ.