Азийн хөгжиж байгаа орнууд дэлхийн эдийн засгийн гол хөдөлгөх хүч хэвээр байх болно гэж өчигдөр Олон улсын валютын сангийн дэд захирал Жу Минь мэдэгдлээ. Тэрээр 2013 оны 1-р сарын 14-15 өдрүүдэд Хонконгод болох Азийн санхуугийн форумыг зохион байгуулагчийн хүсэлтээр ярилцлага егев. 2012 онд Азийн хөгжиж байгаа орнуудын ДНБ-ий өсөлт 6,1, ирэх онд 6,8 хувь болно гэж таамагласан тухай Жу Минь мэдээллээ. Түүний хэлснээр гол төлөв бус нутгийн дотоодын худалдаа, интеграцийг өргежүүлсний ачаар ийн өндөр үзүүлэлтэд хүрнэ. Эдугээ Азийн бус нутаг «олон улсын хэмжээнд илуу олон улсыг татан оролцуулж байгаа үйлдвэрлэл, бараа таваарын нийлүүлэлтийн сулжээг төлөвшүүлэх уйл явцын төвд байна» гэж Жу Минь тэмдэглэн хэллээ.