Орос улс өөрийн гео политикийн эрэлт хэрэгцээгээ нэмэгдүүлэх ёстой гэж Владимир Путин мэдэгдэв. “Орос улс хөрш, түншүүддээ эрэлт хээргцээтэй байх ёстой. Энэ нь манай эдийн засаг, соёл, шинжлэх ухаан болон боловсрол, манай дипломат болоод ялангуяа, олон улсын тавцан дээр хамт олны үйл ажиллагааг өрнүүлэхтэй холбоотой “гэж Путин Холбооны хуралд жил бүрийн илгээлтээ тавихдаа тэмдэглэв.