Олон улсын “Хил хязгааргүй сурвалжлагчид” байгууллага нь өөрийн сайтан дээр янз бүрийн орнуудын сэтгүүлчдийн өөрсдийн орнууддаа хараа хяналтын улмаас нийтлэгдэхгүй байгаа нийтлэлүүдийг хэрхэн гаргах тухай бүлгийг нээн ажлуулжээ. “Бид цензуртэй тэмцэж байна” хуудаст аливаа нэгэн оронд хориглосон материалууд нь одооноос дэлхий дахины уншигчдын хүртээл болно. Уг хуудсыг ЕХ-ны болон Парис хотын даргын дэмжлэгээр байгуулжээ.