АНУ-ын Тэнгисийн цэргийн ЗХ-ий тэнгисийн стратегийн бүлгээр тэргүүлүүлсэн цөмийн гавшгай олон зорилгот “Дуайт Эйзенхауэр” нисэх онгоц тээгч Газрын дундад тэнгисийн зүүн хэсэгт ирэв. Уг онгоц Сирийн эргүүдийн ойролцоо байна. Нисэг онгоц тээгч хөлөг онгоцон дээр 70 сөнөөгч онгоцнууд байгаа төдийгүй тэнгисийн цэрэг, нисэгчид болон тэнгисийн явган цэргийн нийт тоо 8 мянгад хүрч байна. “Дуайт Эйзенхауэр” энд бараг хоёр долоо хоног байрлаж болно. Сирийн эргүүд дээр нийт америкийн 17 хөлөг онгоц зогсож байна.