Монгол улсад төмөр зам тавих ажилд оролцохыг ШХАБ-ын гишүүн орнуудыг урьж байна гэж Монгол улсын ерөнхий сайд Норовын Алтанхуяг Киргизийн Бишкекэд ШХАБ-ын орнуудын засгийн газрын тэргүүн нарын хуралдаан дээр мэдэгдэв. ШХАБ-ын түншүүд 1800 км урт төмөр зам тавих төсөлд нэгдэж мэдэхийг тэрээр тэмдэглэв. Төсөл 5 тэрбум ам долларын өртөгтэй. Түүнчлэн Монгол улс  автомашины хурданы зам тавихийг сонирхож байгааг Норовын Алтанхуяг тэмдэглэжээ.