Өнөөдөр Орос улсын даргалах “Их хорийн” албан ёсны http://ru.g20russia.ru/ сайт ажлаа эхэллээ. Оросын даргалах “Их хорийн” сайтан дээр 2013 оны тодорхой хөтөлбөр байгаа бөгөөд чуулганы ажлын зарчим, оролцогч гишүүн-орнуудын тухай мэдээллүүд, “Их хорийн” түүх болон оросын даргалах хүрээний эрэлт хэрэгцээтэй мэдээнүүд болоод уулзалтуудын дүнгийн баримт бичгүүдийг орос, англи хэл дээр гаргах болно. Энэхүү хуудаснаас гэрэл зургууд, дүрс бичлэгийн материалуудыг бүрэн хэмжээгээр нь татаж болох юм. Түүнчлэн, сайт нь бусад нийгмийн сүлжээнүүдтэй хамтран ажиллах боломжтой аж.