Сирийн дотоодын сөрөг хүчний төлөөлөгчдийг Сергей Лавров 11-р сарын 29-нд хүлээж авахаар төлөвлөж байна. ОХУ-ын ГХЯ-ны тэргүүний орлогч Михаил Богданов энэ тухай өнөөдөр сэтгүүлчидэд мэдэгдлээ. 11-р сарын 29-нд сайд Сирийн Үндэсний зохион байгуулах хорооны төлөөлөгчдийг хүлээж авна гэж тэр хэлсэн байна. Сөрөг хүчнийхэн Төрийн Думд уулзалт хийх боломжоор хангагдаж магадгүй гэж өндөр тушаалын дипломатч тэмдэглэсэн байна.