Катарын нийслэл Доха хотод Дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтүүдэд болон хүлэмжийн хийн хяагдалуудыг зохицуулах асуудлаар яриа хэлэлцээр эхлэнэ. 200 орчим орны төлөөлөгчид хоёр долоо хоногийн туршид Киотын протоколыг сунгах болошмжуудыг хэлэлцэнэ. Өнгөрсөн долоо хоногт бүх нийтийн хүртээл болгосон НҮБ ын илтгэлд одоогийн байдлаар, агаарын хүлэмжийн хийн хаягдлын түвшин 14 орчим хувиас дээш байгаа бөгөөд энэ нь чухамдаа 2020 онд хүрэх ёстой үзүүлэлт байсан аж.