Дэлхийн аварга том Google-интернет нь Интернетийн хяналтын эсрэг гарын үсэг цуглуулж эхлээд байна. Дэлхийн сүлжээний “эрх чөлөөний “төлөө хүн бүр өөрийн хүсэлтээ “Take action “ нэртэй хуудсанд үлдээх боломжтой.

“Хил хязгааргүй чөлөөт ертөнцид Интернет нь чөлөөтэй байх ёстой”гэж сайт дээр бичжээ. Интернетийн хувь заяанд нөлөөлөх боломж загсийн газруудад төдийгүй, хэдэн тэр бум интернетийг ашиглагчид болон дэлхий дахины техникийн мэргэжилтэнүүдэд бий”.

Интернет компанийхны үзэж байгаагаар, арван хоёрдугаар сард төлөвлөөд байгаа засгийн газруудын цуврал хаалттай хуралдаанууд нь дэлхийн интернетийн орон зайн эрх чөлөөг хязгаарлаж болзошгүй ажээ. Чухамдаа гарын үсэг зурах ажил нь үүнтэй холбоотой юм.