Дэлхийн хамгийн хуучин тоот компьютерийг Их Британийн Үндэсний музейд дэлгэн тавьжээ. Бур 1949 онд үйлдвэрлэсэн компьютер сүүлийн жилүүдэд ажиллахгүй байсан. Сэлбэн шинэчлэх ажил бараг гурван жил үргэлжлэв. Гол төлөв хосгүй сэлбэх хэрэгсэл олоход их цаг зарцуулжээ. Музейд дэлгэн тавьсан тоот компьтерийг дэлхийн 2-р дайнаас хойш хийжээ. Тэр цахим тооцоолон бодох техникийн салбарт ахиц дэвшил гаргасан хийгээд тооцоолт хийхдээ нэг ч удаа алдаагүй байна.