ОХУ-ын нийслэл Москва хотын зочид гийчдэд зориулсан нэгдсэн шинэ хөнгөлтийн билэт 2013 оноо гаргана. Энэ тухай Москва хотын тээвэр болон зам тээврийн дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал эрхлэсэн орлогч дарга Максим Ликсутов мэдээллээ. Хөнгөлтийн билет нь 24 цагийн хугацаанд Москва хотын бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд хязгаарлалтгүй явах боломжтой юм.