Монголын цөмийн агентлаг ба ШУА-ийн Физик,технологийн хүрээлэнгийн төлөөлөгчид Калинины АЦС-ад АЦС барьж ашиглах оросын туршлагтай танилцав. АЦС-ын эрчим хүучний 3 дахь блок бол оросын атомын салбарын хамгийн орчин цагийн байгууламж юм. Түүнийг барихад аюулгүй найдвартай чанарыг дээшлүүлэх төслийн хосгүй 600 гаруй шийдвэрийг нэвтрүүлсэн юм. Монголын эрдэмтэд станцын сургалт-сургуулийн салбартай танилцаж, Калинины АЦС-ын Олон нийтийн мэдээллийн төвд очив.

«Калинины АЦС бол лут том үйллдвэр юм. Станцыг аль хэдийнээс мэдэж байна. Тэр бидний үзсэн анхны АЦС болсон нь тааламжтай» гэж Монгол улсын ШУА-ийн Физик, технологийн хүрээлэнгийн захирал Баатар Чадраа онцлов. «Эдүгээ түүхий эдийг ахин боловсруулахзад бидэнд үйлдвэрлэлийн хучин дутагдаж байна. Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх буурьтай эх сурвалжийг байгуулахыг сонирхож байна. Орос бол АЦС-уудтай хамт түлшний нэгдсэн сүлжээг байгулсан цогц үйлдвэрүүдтэй ойрын улс юм» гэж монголын эрдэмтэн онцлов.