Израилийн батлан хамгаалах арми дэлхийн нэлээд хүчирхэг зэвсэгт хүчний рейтингээр Иранаас хоёр байраар тэргүүлж, 10-р байр эзлэв. GlobalFirepower.сom интернет-хэвлэлийн хувилбараар израилийн арми байлдааны боломжоороо зөвхөн АНУ, Орос, Хятад, Энэтхэг, Их Британи, Түрк, Өмнөд Солонгос, Франц, Япон зэрэг улсын дараа орж байна. Армийн бие бүрэлдэхүүн, дайчлах нөөц, тээврийн боломж, байлдааны техник ба төсвийн хэр хэмжээг харгалзан рейтинг зохиожээ. Зэвсгийн чанарын тодорхойлолтыг үнэлэлгүй тооны баримтуудыг харшуулав. Нийт 55 улс GlobalFirepower-ийн рейтингт багтав.