Аляск, Гавайиас гадна АНУ-ын бүх муж улсад сонгуулийн хэсгүүд хаагдав.Сонгууль муж улсад сонгогчдын олонхи санал авсан нэр дэвшэгч мөн муж улсын бүх сонгох төлөөлөгчийн санал авах ёс журамтай.Муж улс бүр конгресст сонгогдсон төлөөлөгчдийн тоонд тэнцэх сонгох төлөөлөгчтэй байдаг. Муж улс бүр хоёр сенатчтэй. Конгрессын гишүүдийн тоо тойргийн тоо хэмжээнээс шалтгаална.