Sony, Toshiba, Hitachi зэрэг японы гурван үйлдвэрлэгчийг нэгтгэсэн Japan Display компани эрчим хүчний хэрэглээ багатай тэргүүлэх Ээл сиди дэлгэц зохион бутээжээ. Дисплей нь толь шиг гэрлийн туяаг ашиглан цаасантай төстэй болгож байна. Зургий нь өнгөт болгохоор тусгай шуур гэгчийг хэрэглэнэ. Түүнээс гадна шинэ дисплей зайн хураагуурын цэнэгийг зарцуулалгуй ул хөдлэх зураг үзүүлж мэднэ. Шинэ бүтээл нь цахим ном, тоот «гэрэл зургийн жаазыг» орлоно гэж үйлдвэрлэгчид үзэж байна.