Японд сэтгэхүйгээр эд юмыг хөдөлгөх аппаратыг зохион бүтээжээ.Төхөөрөг бол утас, мэдрэмж сайтай төхөөрөмж бүхий нэг ёсны малгай юм. Багаж цусны даралтын ялимгүй өөрчлөлт, тархины түлхэцийг мэдрэж байна. Тухайлбал туршилтын үеэр хүн өөрөө хөдлөлгүй сэтгэх чадвараараа тахир дутуугийг тэрэг зохих чиглэлээр хөдөлгөж, хөшөг буулгаж, телевиз, гэрэл асааж унтраав. 2020 он гэхэд мөн төхөөргийг аж үйлдвэрийн аргаар үйлдвэрлэнэ гэж зохион бүтээсэн компани үзэж байна. Апаарат хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст туслах юм.