Эрхэм хүндэт нөхөд өө! Та бүхний захидлаар бэлтгэдэг байсан “Манай шуудангийн хайрцаг” нэврүүлгээ бид сэргээж байна. Та бүхэн өөрийн санал хүсэлт, асуулт, захидал зэргээ манай ОХУ Москва хот, 115326, Пятницкая 25, Оросын дуу хоолой радио гэсэн шуудангийн хаягаар, мөн post_mn@ruvr.ru цахим хаягаар тус тус илгээж байна уу!