ТЦФ-ын жанжин штабын орлогч дарга, адмирал Василий Ляшок ингэж мэдэгдсэн байна. Эдгээр хөлөг онгоцуудыг “Владивосток”, “Севастополь” гэж нэрлэсэн байна. “ОУ-д ийм төрлийн хөлөг онгоцууд байгаагүй учир тэднийг шууд байлдааны зориулалтаар ашиглах асуудалд яригдаж байна гэж” адмирал хэлсэн байна. Франц улсаас “Мистраль” маягын десантын хоёр хөлөг онгоц худалдаж авах 1,2 тэрбум еврогийн үнэтэй гэрээнд 2011 оны 6-р сард гарын үсэг зурсан юм.