Монголын нийслэл Улаанбаатарт худалдан авагч насанд хүрснийг батлах биеийн үнэмлэх үзүүлж согтуурулах ундаа авч болно. Хотын захиргаанаас мөн шийдвэр гаргасан хийгээд тэр нийтийн хоолны газрын байдлыг журамлах төлөвлөгөөтэй байна гэж орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээлжээ.Эдүгээ Улаанбаатарт нийтийн хоолны 1600 орчим, согтууруулах ундаа авч болох 2300 гаруй цэг ажиллаж байна. 100 орчим баар, ресторан болон өөр цэнгээний газрууд 21 насанд хүрээгүй хүмүүст согтуурулах ундаа худалдаж байааг шалган байцаах ажиллагааны үр дүн харуулав.Шинэ дүрмийн дагуу хууль зөрчсэн байгууллагын талаар зөвшөөрлийн бичгий нь буцааж авах хүртэл хатуу арга хэмжээ авна. Монголын эрх баригчид архидалтай тэмцэж байна. Улс орны бүх бүс нутагт согтууруулах ундаагийн худалдааг нэг өдрөөр бүрэн хориглох шийдвэр архидалтай тэмцэх кампанит ажиллагааны хүрээнд гаргасан билээ.