Эрдэмтдийн Ангараг гариг дээр Curiosity Ангарагаа явагчийн дэргэд илрүүлсэн жижиг объект түүний эд анги байж магадгүй гэж НАСА мэдээллээ. Үүнтэй холбогдуулан эрдэм шинжилгээний аджлыг түр зогсоов. Ангарагаа явагчийн камерын тусламжтайгаар мөн объектын шинэ гэрэл зураг авч, тэр цаашдын ажилд хэрхэн нөлөөлөхийг мэдэхийг эрдэмтэд оролдож байна Curiosity Ангарагаа явагч 8-р сарын 6-нд тус гариг дээр буужээ.