Гуржийн ерөнхийлөгч Михаил Саакашвили «Гуржийн мөрөөдөл»сөрөг эвсэл пароламентын соннгуульд ялсныг хүлээв. Өнөөдөр тэрээр гуржийн ард тумэнд хандан дурс бичлэгийн уриалг- адаа энэ тухай мэдэгдлээ. Мен « Үндэсний нэгдсэн хөдөлгөөн» нам нь серег хучний эгнээнд нэгдэнэ гэж тэрээр мэдээлэв. Сонгулийн төв комиссын суулчийн тоо баримтуудаас харахад гуржийн сөрөг хучин намын жагсаалтаар явуулсан сонгуульд тэргууний байр эзлэж байна. Гуржийн мөрөөдөл» серег эвсэл 30, «Үндэсний нэгдсэн хеделгеен» эрх баригч нам 25 тойрогт тэргүүний байр тус тус эзлэж байна. Эдгээр тойргоос нийт 73 депутатыг Гуржийн парламентад сонгох ёстой. Намын жагсаалтаар явуулсан сонгуулийн урьдчилсан ур дүнгээр «Гуржийн мөрөөдл» сөрөг эвсэл сонгогчдын 56,8 хүвь, эрх баригч «Үндэсний нэгдсэн хөдөлгөөн» нам 38,4 хувь санал аваад байна. Эдгээр тоо баримтыг сонгуулийн хуудасуудын бараг 12 хүвийг тоолсны дараа зарлав. Энэ удаагийн сонгуульд ялагч сонгуулийн ур дунг 10-р сарын 20-нд албан ёсоор зарлан мэлдээлсний дараа амжилт гаргаснаа тэмдэглэнэ.