Энэ сарын дундуур АНУ-ын Батлан хамгаалах, эрдэм шинжилгээний хэтийн төлөвтэй боловсруулалтын агентлаг кибер (компьютерийн) дайны хэрэгслийг боловсруулж байгаа компаниудын төлөөлөгчидтэй уулзалт хийнэ. Энэ нь компьютерийн боловч ур нөлөөгөөрөө үйл олноор хенеегч зэвсэгтэй тэнцэх зэвсэг билээ. Тэргүүлэх гүрэн улсууд компьютерийн зэвсгээр хөөцөлдөнэ гэж шинжээчид таамаглаж байна.

Нийт олонтой харилцах сулжээгээр зохион байгуулсан «арабын хавар» гэгч болон Иранд компьютерийн зэвсгээр давщласан явдлыг үүнтэй холбогдуулан дурдаж болно Компьютерийн дайн дэлхийд дэгдээж болзошгуй гэж шинжээчид узэж байна. Одоогоор оролцогчид нь тусгай ажиллгаа явуулж байна. Гэвч компьютерийн зэвсэг аймшигт ур дагавартай болох нь одоо ч мэдрэгдсэн юм.

Шинжээчид эл сэдвийг хөндөн ярихдаа 2000-д оны эхээр АНУ ба түүний холбоотнуудын сэм чагнах»Эшелон» системийг санаж байна. Stuxnet «хорхойн» тусламжтайгаар ираны цемийн барилга байгууламжуудыг жагсаалтаас гаргах гэсэн АНУ, Израиль хоёрын саяхны оролдлогыг бас уунтэй холбогдуулан дурдая. Эдгээр тохиолдол компьютерийн зэвсгийн хегжлийн ерөнхий чиглэлийг тусган харуулж байна гэж ерселдеений тагнуулын талаархи шинжээч Евгений Ющук хэлээд: «1-рт энэ нь Интернетийн мэдээллийн хурээг хянан шалгах хэрэг юм. Хүмүүсийн хүвийн захидал харилцаа тод харагдаж байна гэж бодоё. Эд бухнийг мэдээллийн санд нэгтгэж, хүмүүсийн харилцаа холбоог төлөвшүүлж, тэргүүлэх эсвэл далдуур чиглэлийг илрүүлж байна. 2-рт дайсны компьютерийн сүлжээг жагсаалтаас гаргана» гэв.

Олонхи улс хожмын аюулаас хамгаалах бамбай байгуулж байгаа нь мэдээжийн хэрэг. Хятад энэ талаар хамгийн идэвхтъй үйл ажиллагаа явуулж, «Их гал хана» хөтөлбөрөөрөө өөрийгөө тусгаарлуулав. Оросын « Национальная оборона» сэтгүүлийн газрын эрхлэгч Игорь Коротченко хэлэхдээ: «Хятад компьютерийн зэвсгийн аюултай маш идэвхтэй тэмцэж байна. Эдгээр асуудал улс терийн дээд хэмжээнд байгаа хийгээд жанжин штаб туунийг хариуцаж байна. Суулийн жилуудэд Иран компьютерийн зэвсгийн аюулыг няцаах асуудал дээр бас идэвхтэй ажиллаж байна.Ийн аюулыг серен зогсох төвүүдийг Орос улсад байгуулах хэрэгтэй. Манайд Мэдээллийн аюулгуй байдлыгн стратеги бий. БХЯ ийн ажилд зохих анхаарал тавих хийгээд кибер командлал зэвсэгт хүчний бурэлдэхуунд байгуулах тухай мэдээлсэн» гэв.

Өрнөдэд «компьютерийн давшилтын « системийг байгуулсан эсвэл байгуулж байна гэж шинжээчид үзэж байна. Ийн төсөл дээр хийх ажлыг маш нууцлан далдласан юм.