Шинжилгээний хэдэн хиймэл дагуулаа Олон улсын сансрын станцаас хөөргэх ажиллагааг хойшлуулсан тухай Японы агаарсансрын агентлагаас мэдээллээ. Энэ нь станцын тойрог замыг хянан зохицуулахтай холбоотой. Тус агентлаг эдгээр хиймэл дагуулыг ОУСС-ын японы «Кибо» модулийн «автомат гарын» тусламжтайгаар өнөөдөр хөөргэхээр телевлесэн билээ. Японы Тохоку, Фукуока их сургуулиудын мэргэжилтнуудийн оролцоотойгоор уйлдвэрлэсэн таван авсаархан аппарат холбооны салбарт туршилт хийх тоноглолтой. Тухайлбал FITSAT-1 хиймэл дагуул шөнийн тэнгэрт тод харагдах гэрэлт мэдээлэл дамжулах светодиод хэмээх хүчирхэг техеерэгтэй юм. ОУСС энэтхэгийн PSLV зеегч пуужингийн хэмхэрхийтэй мергелдехеес сэрэмжилж станцын тойрог замыг засан зохицуулна гэж өчигдөр Европны сансрын агентлаг мэдээлэв.