Хятадын засгийн газар нисэгчгүй нисдэг аппаратуудын тусламж- тайгаар маргаан үүсгэсэн арлуудад байнгын хяналт тавих төлөвлөгөөтэй байна гэж өнөөдөр хятадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс мэдээллээ. Эдгээр аппаратын баазыг улс орныхоо зүүн эрэг хавийн нутагт 2015 оноос наана байрлуулна гэж Бээжин зарлан мэдээлэв. Алсаас жолоодох нисэгчгүй нисдэг аппаратууд Зүүн Хятадын тэнгисийн Даюйдао (Сэнкаку), Өмнөд Хятадын тэнгисийн Хуанъянь(Скарборо) арлууд орчмын байдлыг ажиглана.