0“Үндэстэн олны гүйлт” ОХУ-ын бүх нутаг дэвсгэр дээр өнөөдөр болно. Түүнд сая гаруй хүн оролцоно гэж зохион байгуулагчид нь үзэж байна. “Үндэстэн олны гүйлт” бол манай орны хамгийн олон хүн хамарсан спортын үйл явдал юм. Өнөөдөр буюу 9-р сарын 23-нд ОУ-ын 80 бүс нутагт энэ гүйлт болох юм. Гүйлтээр хичээлэлдэг хүмүүс өөрсдийн бэлтгэлийн байдлаас шалтгаалан 2-12 километрийн зайг сонгон авах боломжтой юм. Энэ уралдаанд оросын болон гадаадын иргэд оролцох боломжтой. Сайн дурынхнаас гадна мэргэжлийн тамирчид ч бас оролцох юм. Ноднин жилийн “Үндэстэн олны гүйлтэд” 1,2 сая гаруй хүн оролцсон