2012 оныг дуустал Өмнөд Солонгосын KNOC нефть хийн корпораци Узбекистаны нефть хийгээр баялаг Ферганад хоёр цооног өрөмдэж эхлэх тухай РИА Новости агентлаг компанийн төлөөлэгчийг мэдээллийг үндэслэн уламжлав. Компани мөн төслийг Узбекистанд хэрэгжүүлнэ KNOC ба Узбекистаны нефть хийн корпораци Фреганад орд газруудыг эзэмших тухай хэлэлцээрт 2010 онд гарын үсэг зурсан билээ.2010-2013 онд энэ төсөлд 29,4 сая доллар төсөвлэх тухай тус агентлаг мэдээлжээ.