Хамгийн том самовар(халуун тогоо) Москвагаас өмнө Тулаа хотноо үйлдвэрлэжээ. Энэ амжилтыг Гиннесийн дээд амжилтын оросын номд оруулсан тухай Тулагийн засгийн газрын хэвлэл мэдээлийн албанаас уламжлан мэдээлэв. Хотын гол бэлэгдэлийн нэг тулагийн самоварт зориулсан арга хэмжээ өчигдөр хотын төв талбайд явагдлаа. Туунд оролцсон 3000 гаруй хүн дэлхийн хамгийн том самоварын дурсийг зохиов. Арга хэмжээ тулагийн дархчуулын хийдэг эртний самовар дэлхийд нэрд гарсныг бас дахин тусган харуулав. Тула бол оросын самоварын үйлдвэрлэлийн ууган хот мөн. Янз бурийн хэлбэртэй самовар уйлдвэрлэх 60 гаруй уйлддвэр ХХ зууны эхээр хотод ажиллаж байсан билээ. Самовар зочломтгой айлын билгэ тэмдэг болжээ.