Орос улс ЕХ хоёр Сирийн хүнд амд узуулэх тусламжийг улстөржүүлэхгүйн төлөө байна гэж өчигдөр ОХУ-ын ГХЯ ГХ-ийн дэд сайд Геннадий Гатиловын Олон улсын хамтын ажиллагаа, хүмүүнлэгийн тусламж, хямралын хариуд авах арга хэмжээний асудал эрхлэсэн европын комиссын гишуун Кристалина Георгиеватэй хийсэн уулзалтын үр дүнгээр мэдэгдэв. Талууд иргэдийг хамгаалах, онцгой нөхцөлд тусламж узуулэх хурээнд Орос улс ЕХ-той харилцан ажиллах төлөв болон Сири ба Африкийн хэдэн улсын хүмүүнлэгийн байдлыг авч үзэж хэлэлцсэн байна. Гатилов Орос улсаас Сирид хоёр талын сувгаар хумуунлэгийн тусламж узуулж, тус улсад НУБ-ын байгууллагуудын уйл ажиллагаанд санхуугийн дэмжлэг үзүүлж байгааг мэдээлэв. Георгиева энэ салбарт Орос улсаас гаргаж байгаа хүчин чармайлтыг өндөр үнэлжээ.