Орос улсын зүрхний мэс засалчид насанд хүрсэн хүний зүрхийг 10 настай хүүхдэд шилжүүлэн суулгав. Оросын хуулийн дагуу “хүүхдийн дотор эрхтэнийг хүүхдэд – шилжүүлэн суулгахыг хорьсон байдаг, ингэхдээ том хүнээс хүүхдэд шилжүүлэн суулгахыг хориглоогүй юм. Урт удаан хугацаагаар өвдсөний улмаас охины зүрхний орчимд бий болсон зайнд “том хүний“ зүрхийг” байрлуулжээ. Уг хагалгааг Санкт-Петербургийн Холбооны зүрх, судас болон булчирхайн төвд хийжээ.