Владивосток хотод бүс нутгийн орнуудын эдийн засгийн тэргүүн нарын АНД-н бүс нутгийн ЭЗХА-ны ДХУ ажлаа эхэллээ. Бизнес-ДХУ-аар эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, валютын бодлого, хүнсний аюулгүй байдал, дэд бүтцийн хомсдолын асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Хоёр өдрийн турш 17 интерактив хуралдаан болон дугуй ширээний ярилцлагуудыг зохиогдоно. Өнөөдөр Орос улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин үг хэлэхээр төлөвлөөд байна. АНД-н бүс нутгийн ЭЗХА-ны зөвлөлдөх хорооны Ажил хэрэгч зөвлөлийнхний харилцан ажиллагаа явуулдаг бүс нутгийн эдийн засгийн хүрээнийхэнтэй нэг жилийн хугацаанд боловсруулсан санал, саначилгуудыг ДХУ-д оролцогчид хэлэцэх юм.