АНД бүсийн ЭЗХА ны ГХЯ болон Худалдааны сайд нарын чуулган дээр 2015 он гэхэд гаалийн татварыг 5 хувь хүтэл бууруулахаар төлөвлөж байгаа экологийн бараа бүтээгдэхүүний жагсаалт тэлж магадгүй байна. Уг жагсаалт нь 20 байртай байгаа гэж Орос улсын Эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүн Андрей Белоусов хэвлэлийн бага хурал дээр пүрэв гаригт мэдэгдэв. Түүний ярьж байгаагаар, экологийн бараа бүтээгдэхүүний сэдэв хүчтэй мэтгэлцээнд хүргэсэн аж. Цэвэр болон эрчим хүч хэмнэх үндсэн дээх байгуулагдсан “ногоон” бараа бүтээгдэхүүний технологиуд нь дэлхийн чухал талбарууд болох ДХБ, ЭЗХАБ болон АНД ЭЗХА ны байгууллагууд хэдэн жилийн турш хэлэлцэж буй юм.