“Легенда морей “/”Тэнгисүүдийн домог” / тэнгисийн хөлөг онгоц оросын Владивосток /Орос улсын Алс-Дорнод/ хотод ням гаригт АТЭСийн анхны оролцогчдыг хүргэж ирлээ. Орон нутгийн захиргааны уламжилснаар, хотын төвийн хөлөг онгоцны зогсоолд хүрэлцэн ирсэн хөлөг онгоцыг тус чуулганд оролцогчдын зочид буудал болгон ашиглах ажээ. Хөлөг онгоцны өрөөнүүдэд 2 мянга гаруй зорчигч байрлаж болох юм. Бусад оролцогчид Владивостокд бямба гаригийн турш агаарын тээврээр ирнэ. ДХУ - ын явцад худалдаа-эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх болон АНД бүс нутгийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх тухай хэлэлцэнэ.