АНУ тус улсын төрийн бус байгууллагуудад Тегераны газар хөдлөлтийн үр дагаварыг арилгахад иранчуудад санхүүгийн тусламж үзүүлэхэд нь түр хугацаагаар зөвшөөрнө. Энэ тухай америкийн сангийн яам мэдэгдэв. Мэдэгдэлд төрийн бус байгууллагууд нь лицензийн дагуу 10-р сарын 5 хүртэл 300 мянган долларын тусламжийг Иранд шилжүүлэх боломжтой. Өмнө нь Тегеран хүчтэй газар хөдлөлт болсны дараа АНУ ын хүмүүнлэгийн тусламжаас татгалзсан юм. 8-р сарын 11 нд ираны Зүүн Азербайжаны мужид хоёр удаа хүчтэй газар хөдлөлт болсон. Үүний улмаас 306 хүн нас барж, 3 мянга гаруй хүн шархадсан.