НАСА-гийн мэргэжилтэнүүд өнөөдөр “Кьюриосити”ангараг дээр явагч Ангараг гариг дээр явах чадвартай эсэхийг шалгана гэж мэдэгдэв. “Бид нэг тийм ижил орчныг бүрдүүлж тэст-драйвтай адилхан юмыг явуулна “гэж НАСАгийн “Кьюриосити” ажлыг хариуцсан ажилтан Майк Уоткинс мэдэгдэв. Энэ бүх ажил нь 30 орчим минут болно. Хэрвээ туршилт амжилттай болох юм бол инженерүүд тус төхөөрөмжийг судлах гэж байгаа объектууд дээр явуулах ибэлтгэл өжлыг эхлэх юм. Эхлээд уг төхөөрөмж нь хоногт 30 метрын зам туулах боловч, тодорхой хугацаа өнгөрсний дараа хурдыг нэмэгдүүлж 100 хүртэл метр болгохоор төлөвлөж байна.