Римийн пап XIV Бенедикт Сирийн байдал хурцдаж байгаагийн улмаас Ливанд шашны чиглэлээр хийх айлчлалаа цуцлахгуй. Зимийн католик шашны тэргүүн 9-р сарын 14-16 ны өдрүүдэд айлчлана. Түний айлчлаыг бэлтгэх ажил ватиканы талаас ямар нэгэн тодорхой зүйлгүй болж байна. Энэ тухай сүмийн хэвлэлийн албаны тэргүүн эцэг Федерико Ломбарди сэтгүүлчдэд мэдэгджээ. Ватиканы албан ёсын төлөөлөгчийн энэхүү мэдэгдэл нь сирийн байдал хурцдаж байгаагаас болж цуцлагдаж мэднэ гэх сүүлийн үед гарч байгаа сэрэмжлэлүүдтэй холбоотой юм.