Өмнөд-Солонгосын ажилгүйдлийн түвшин 7-р сарын сүүлийн долоон сард гараагүй доод хэмжээндээ хүрчээ. Энэ нь тус улсын хөдөлмөр эрхлэх насны хүн ам өссөнтэй болон ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсэнтэй холбоотой аж. Тус улсын ажлын байрны тоо долдугаар сард 470 мянгаар нэмэгдэж 25,1 саяд хүрчээ. Нөгөөтэйгүүр, тус улсын экспорт Европын хямралын сөрөг нөлөөний улмаас өсөх болно гэж шинжээчид таамаглаж байсан. Азид эдийн засгаараа дөрөвт ордог орны цаашдын хөгжлийн идэвхи саарч байгаа учраас бүдгэрч байна. 7-р сард Өмнөд-Солонгосын экспортын хэмжээ 2009 оныхтой харьцуулахад дээд зэргээр буурч, 8-р сарын 9-нд өмнөд-солонгосын Төв банк мэдэгдэлдээ, дотоод эрэлт хэрэгцээ суларч байна гэжээ.