Хятадын цагдаагийн хүчин хуурамч эмийн бэлдмэл хийж худалдсан гэж сэжиглэсэн 2000 хүнийг саатуулав. 18 мянган цагдаа оролцсон ажиллагааны үр дүнд 180 сая ам долларын өртөг бүхий хуурамч эмийн бэлдмэлийг хураажээ. Хорт хавдар, шижин өвчин анагаах хуурамч эм тэдгээрийн дотор байсан юм.