НАСА хувийн компаниудад ашиглагдахаа больсон шатлл хөлгийг орлох сансрын хөлгүүдийг турших ажилд нь зориулан нэг тэрбум доллар олгоно. Энэ тухай америкийн сансрын байгууллагын албан сын төлөөлөгч мэдэгдэв. Дийлэнхи их 460 сая долларыг “Боинг” сансрын CST -100 сансрын хөлгийг хамтран боловсруулж байгаа “Бигело аэроспейс” компанитай хамт авна. Төхөөрамж нь бүхээгтээ 7 одлон иорхон судлаач авах боломжтой бөгөөд богино хугацааны сансрын экспедицүүд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой аж.