Агаарын цэргийн хүчин – дайсны ар талд байлдааны үйл ажиллагаа явуулахад зориулагдсан цэргийн төрөл.