Орос улсын Нижегород мужийн хилийн мал эмнэлгийн албаны ажилтанууд Нижегородын нэгэн үйдвэрийн Монгол улс руу явуулах бөөн тооны мөхөөлдөсийг бүрэн шалгаж дууслаа. Тус улсад нийт 5 мянга орчим тонн “амтат” ачаа явах юм. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хүлээж авах талын шаардлагыг хангаад байгаа юм.