Америкийн иран гаралтай иргэн Андро Телеми Иранд пуудингийн бүтцэд ордог чухал эдийг зарах гэж оролдсон гэм буруугаа хүлээжээ. Энэ тухай пүрэв гаригт Чикагогийн холбооны шүүхийн хуралдаан дээр мэдэгджээ. 2009 онд Телемид түүний танил Давуд Баниамерид хандсан ажээ. Тэр америк эрээс ираны пуужинд монтаж хийж суулгах арван адапторыг олж, гаргахыг хүссэн аж. Телеми үүнийг 9,5 мянган доллароор тохиролцжээ. Нийлүүлэгчээр хувиар хууль хамгаалах байгууллагын ажилтан оролцож, чадавхитай хоёр худалдан авагчийг баривчилсан аж. Баниамерид дөрвөн жил, гурван сарын ял оноожээ. Телемийн ялыг шүүх аравдугаар сарын 30-нд тодорхойлох аж. Түүнийг 20 жилээр хорьж, 250 мянган доллароор торгох аж.