Египтийн хойд хэсгийн эргийн нутаг уснаас байгалийн хийн томоохон орд газрыг нээжээ. Тус улсын хий, байгалийн нөөцийн яамнаас мэдээлснээр, үүний нийт нөөц 120 тэрбум шоо метрээс илүүтэй бөгөөд 1,6 орчим сая баррель хийн конденсат аж. Ойр газрын өдөр тутмын бүтээмж нь ойролцоогоор 40 хүртэл сая шоо метр хий байж болох юм. Хийн тээгчүүдийн үндсэн давхаргууд нь Газрын Дундад тэнгисийн Египтийн эргийн Рас-аль-Барр хотоос 3 км зайтай байгаа аж.