АНУ -ын БХЯ- ны салбар Афганистаны эрдэс баялагийн газрын зургийг бүтээжээ. Энэ бол эрдэс баялагийн орд газрын зургийг дээрээс авсны дараа газрын гадаргуунаас гэрлийн ойлтыг судласны үндсэн дээр хийгдсэн анхны орон юм. Зураг нь тус улсын нийт нутгийн 70 % авсан тоо баримтуудыг нэгтгэжээ. Афганистан нь ашигт малтмалаар баян, жишээ нь, үнэт металлуудын орд газар, бериллийн хүдэр, сера, лазурит, барит болон целестин юм. Гэхдээ боловсруулалт нь алслагдсан дүүргүүдэд байдаг учрааас хязгаарлагдмал шинжтэй. 2010 онд Афганистаны уурхай болон уул уурхайн аж үйлдвэрийн яам тус улсын ашигт малтмалыг 1 их наяд доллар үнэлээд байна.