Сирийн НҮБ- ын ажиглагчдын бүрэн эрхийн мандатыг АЗ дахин 30 хоногоор сунгав. Хэрэв энэ хугацаанд тус улсын байдалд өөрчлөлт гарахгуй бол ажиглагчид тус улсыг орхиж явна. Баасан гаригт Нью-Йоркд АЗ-ийн хуралдаан дээр Франц, Герман, Португаль болон Их Британий санаачилсан төслийг үндэслэн тус байгууллагын бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн асуудлын техникийг сунгах тухай тогтоолыг санал нэгтэй батлав. Уг тогтоолоор НҮБ ын Сирийн ажиглагчдын 7-р сарын 20 ний өдөр дуусч байгаа бүрэн эрхийн хугацааг дахин 30 хоногоор сунгав. Тогтоолд таван заалт оржээ- 30 хоног сунгах мандатад шуурхай хүндрэлүүд болон Сирийн өсөн нэмэгдэж шинэ нөхцөл байдалд аюулыг тооцон ажиллах НҮБ -ын ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөмжийг хавсаргажээ. Үүнд сирийн эрх баригчдыг ажиглагчдын ажлаар хангаж, чөлөөлтэй хөдөлгөөн хийх болон аливаа газар нэвтрэхэд нь дэмжлэг үзүүлж байхыг уриалжээ. Тогтоолд ажиглагчдын мандатыг сэргээх үзэл санаа шингэсэн аж. Гэхдээ АЗ ийн гишүүд хэрэв зэвсэглэсэн мөргөлдөөнүүдийг зогсоаж, цэргийн хүнд техникуудийг хэрэглэхгүй болсон тохиолдолд ажиглагчдын үйл ажиллагааг сунгана гэдэгтэй санал нэгдэв. Тогтоолын дагуу НҮБ ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга НҮБ ын АЗ –д тогтоол хэрхэн хангагдаж байгаа талаар 15 хоногийн дараа мэдэгдэх ёстой юм. Хэрэв Сирийн байдал өөрчлөгдөхгүй байх юм бол, ажиглагчид 30 хоногийни дараа тус улсаас гарч явна. Орос улсын НҮБ ын дэрэгдэх байнгын төлөөлөгч Виталий Чуркин батлагдсан уг баримт бичгийг тэнцвэртэй баримт бичиг гэж нэрлэв. Түүний ярьснаар, үүнд хамгийн чухал нь энд хлер талыг хүчирхийллээ зогсоохыг шаардсан уриа байгаа юм. Энэхүү засвар нь Орос болон Хятад улсын ятгалгаар хийгдсэн. АНУ ын НҮБ ын дэргэдэх төлөөлөгч Сьюзан Райс хэлэхдээ, Сирийн хүчирхиллийн түвшинг бууруулана гэдэг “үнэмшилгүй” зүйл гэв. Түүний ярьснаар, Дамаскад заналхийлэх хориг арга хэмжээг илүүд үзэж байгаа аж.

 

Сирийн НҮБ- ын ажиглагчдын бүрэн эрхийн мандатыг АЗ дахин 30 хоногоор сунгав. Хэрэв энэ хугацаанд тус улсын байдалд өөрчлөлт гарахгуй бол ажиглагчид тус улсыг орхиж явна. Баасан гаригт Нью-Йоркд АЗ-ийн хуралдаан дээр Франц, Герман, Португаль болон Их Британий санаачилсан төслийг үндэслэн тус байгууллагын бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн асуудлын техникийг сунгах тухай тогтоолыг санал нэгтэй батлав. Уг тогтоолоор НҮБ ын Сирийн ажиглагчдын 7-р сарын 20 ний өдөр дуусч байгаа бүрэн эрхийн хугацааг дахин 30 хоногоор сунгав. Тогтоолд таван заалт оржээ- 30 хоног сунгах мандатад шуурхай хүндрэлүүд болон Сирийн өсөн нэмэгдэж шинэ нөхцөл байдалд аюулыг тооцон ажиллах НҮБ -ын ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөмжийг хавсаргажээ. Үүнд сирийн эрх баригчдыг ажиглагчдын ажлаар хангаж, чөлөөлтэй хөдөлгөөн хийх болон аливаа газар нэвтрэхэд нь дэмжлэг үзүүлж байхыг уриалжээ. Тогтоолд ажиглагчдын мандатыг сэргээх үзэл санаа шингэсэн аж. Гэхдээ АЗ ийн гишүүд хэрэв зэвсэглэсэн мөргөлдөөнүүдийг зогсоаж, цэргийн хүнд техникуудийг хэрэглэхгүй болсон тохиолдолд ажиглагчдын үйл ажиллагааг сунгана гэдэгтэй санал нэгдэв. Тогтоолын дагуу НҮБ ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга НҮБ ын АЗ –д тогтоол хэрхэн хангагдаж байгаа талаар 15 хоногийн дараа мэдэгдэх ёстой юм. Хэрэв Сирийн байдал өөрчлөгдөхгүй байх юм бол, ажиглагчид 30 хоногийни дараа тус улсаас гарч явна. Орос улсын НҮБ ын дэрэгдэх байнгын төлөөлөгч Виталий Чуркин батлагдсан уг баримт бичгийг тэнцвэртэй баримт бичиг гэж нэрлэв. Түүний ярьснаар, үүнд хамгийн чухал нь энд хлер талыг хүчирхийллээ зогсоохыг шаардсан уриа байгаа юм. Энэхүү засвар нь Орос болон Хятад улсын ятгалгаар хийгдсэн. АНУ ын НҮБ ын дэргэдэх төлөөлөгч Сьюзан Райс хэлэхдээ, Сирийн хүчирхиллийн түвшинг бууруулана гэдэг “үнэмшилгүй” зүйл гэв. Түүний ярьснаар, Дамаскад заналхийлэх хориг арга хэмжээг илүүд үзэж байгаа аж.