Пентагон оросын Ми-17 10 нисдэг тэрэг нэмж худалдан авах хэлэлцээр «Рособоронэкспорт»-той байгуулав. Энэ тухай мэдээллийг Дэлхийн зэвсгийн худалдааг магадлдан шинжлэх төвийн сайтад нийтлэв. Тус хэлэлцээрийг одоо хучин төгөлдөр байгаа 2011 оны 5-р сарын хэлэлцээрт нэмэх юм. Урьд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Ми-17 гэдэг 21 нисдэг тэрэг, сэлбэх хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Афгсанистанд нийлүүлнэ. Хэлэлцээр 900 сая долларын өртэгтэй. Оросын нисдэг тэргүүд Афганистаны армийн нисэх хүчний копусын нисдэг тэрэгний паркад зонхилж байна. Оросын нисдэг тэрэгний ашиглалт амар. Афганистаны нисэгч, техникчид тэдгээрийн сайн мэднэ.