Түүнд оролцох 38 машин 12 өдрийн дотор гурван улсын нутаг дэвсгэрээр 2 мянган км урт замыг туулах юм. Синьхуа агентлагийн мэдээлснээр авто аялал зургаан үе шаттай. Зам нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотыг дамжин Байгал нуурт хүрч дуусна. 2006 онд БНХАУ-ын биеийн тамир, спортын улсын ерөнхий удирдах газраас жил дутмын авто аялалыг санаачлажээ. Өнөөдөр Эрлянд нээгдсэн «Цайны зам» олон улсын форум 7-р сарын 18 хүртэл ажиллана.