Олон улсын чансааны Fitch агентлаг АНУ-ын зээлийн чансааг сөрөг үр дагавраас орхиж, хамгийн дээд хэмжээний “ААА” болохыг батлав. Сөрөг прогноз нь юу хэлээд байна вэ гэвэл, төсвийн хомсдолыг бууруулахад нилээд хэдэн арга хэмжээ байдаг талаар хэлж байдаг юм. Чансааны агентлаг нь АНУ ын чансааг өнгөрсөн оны арван нэгдүгээр сард байсан “тогтвортой” –гоос ”сөргөд” оруулсан юм. Энэхүү арга хэмжээ нь тус улсын конгресс төсвийн хомсдолыг 1,2 их наяд доллароор бууруулахаас татгалзсаны дараа хийсэн алхам юм.